Kepimpinan Akar Umbi Penting Untuk Kesejahteraan Rakyat

Istilah ‘pimpinan akar umbi’ dalam musim pilihanraya ini seringkali membawa dengannya nada politikal yang menggambarkan jentera sesebuah parti politik. Hakikatnya, maksud istilah itu jauh lebih luas kerana apa yang sering terlepas pandang adalah fungsi pentadbiran pimpinan akar umbi sebagai wakil dan pelengkap fungsi kerajaan di peringkat berkenaan. Baru-baru ini saya berkesempatan untuk bersama semua ketua-ketua…

Saudara Baharu Penyumbang Kekuatan Islam

Kekuatan Islam terletak kepada ciri global dan kepelbagaiannya. Islam bukan milik satu-satu bangsa tetapi manusia sejagat. Justeru, Islam disifatkan sebagai rahmat kepada seluruh alam tanpa mengenal batas kaum, warna kulit, status sosial dan keturunan. Kini Islam merentasi sempadan benua dan menyumbang kepada satu perempat atau 25 peratus kepada jumlah penduduk dunia. Menjelang 2075, Islam dijangka…