Pendidikan Agama Pasak Pembangunan

Kita perlu menerima hakikat bahawa matlamat akhir pembangunan tidak lagi boleh berasaskan kepada pencapaian ekonomi semata-mata, sebaliknya pembangunan menyeluruh. Amanah dan tanggungjawab kita sangat besar untuk mencapai makna pembangunan yang melengkapkan definisi kita sebagai bangsa yang berjaya, mempunyai pemikiran dan sistem nilai termaju. Bukan sekadar berpendapatan tinggi tetapi berbudaya tinggi, berkeperibadian unggul, berpegang pada nilai…

Sistem Pendidikan Agama Moden Menggunakan Aplikasi Digital

Kerajaan Negeri akan sentiasa memberi tumpuan memantapkan sistem pendidikan agama di negeri ini seiring dengan pembangunan dan cabaran yang dihadapi masa kini. Memandangkan cabaran-cabaran baru yang dihadapi, tidak cukup hanya sediakan bangunan fizikal sahaja tetapi perlu melihat kepada cabaran-cabaran lain yang sedang kita lalui Salah satu inisiatif untuk memantapkan sistem pendidikan agama antaranya Kerajaan Negeri…

Jelajah Johor Berkemajuan Anjuran IKLAS

Hari ini bersama guru guru agama sempena Jelajah Johor berkemajuan anjuran IKLAS. Pertemuan ini saya anggap mempunyai makna yang mendalam kerana pertemuan ini memberi ruang untuk saya menzahirkan rasa terima kasih yang amat tulus kepada semua Guru Agama Johor, untuk saya berkongsi kemajuan negeri Johor kini dan berkongsi matlamat Gagasan Johor Berkemajuan bersama guru guru…