Saudara Baharu Penyumbang Kekuatan Islam

Kekuatan Islam terletak kepada ciri global dan kepelbagaiannya. Islam bukan milik satu-satu bangsa tetapi manusia sejagat. Justeru, Islam disifatkan sebagai rahmat kepada seluruh alam tanpa mengenal batas kaum, warna kulit, status sosial dan keturunan. Kini Islam merentasi sempadan benua dan menyumbang kepada satu perempat atau 25 peratus kepada jumlah penduduk dunia. Menjelang 2075, Islam dijangka…

Pendidikan Agama Pasak Pembangunan

Kita perlu menerima hakikat bahawa matlamat akhir pembangunan tidak lagi boleh berasaskan kepada pencapaian ekonomi semata-mata, sebaliknya pembangunan menyeluruh. Amanah dan tanggungjawab kita sangat besar untuk mencapai makna pembangunan yang melengkapkan definisi kita sebagai bangsa yang berjaya, mempunyai pemikiran dan sistem nilai termaju. Bukan sekadar berpendapatan tinggi tetapi berbudaya tinggi, berkeperibadian unggul, berpegang pada nilai…

Sistem Pendidikan Agama Moden Menggunakan Aplikasi Digital

Kerajaan Negeri akan sentiasa memberi tumpuan memantapkan sistem pendidikan agama di negeri ini seiring dengan pembangunan dan cabaran yang dihadapi masa kini. Memandangkan cabaran-cabaran baru yang dihadapi, tidak cukup hanya sediakan bangunan fizikal sahaja tetapi perlu melihat kepada cabaran-cabaran lain yang sedang kita lalui Salah satu inisiatif untuk memantapkan sistem pendidikan agama antaranya Kerajaan Negeri…