Rekabentuk Baru Sekolah Agama Johor

Reka bentuk Sekolah Agama Johor yang bakal dibina. 95 Sekolah Agama Kerajaan Johor telah berjaya KPRJ siapkan pembinaannya dan Kerajaan Negeri telah melantik KPRJ untuk membina 30 buah lagi sekolah agama dalam fasa 5, yang melibatkan 30 buah SAKJ dengan kos sebanyak RM256 juta dalam masa 3 tahun. Kita amat sedar bahawa pendidikan Islam di…

Pendidikan Agama Pasak Pembangunan

Kita perlu menerima hakikat bahawa matlamat akhir pembangunan tidak lagi boleh berasaskan kepada pencapaian ekonomi semata-mata, sebaliknya pembangunan menyeluruh. Amanah dan tanggungjawab kita sangat besar untuk mencapai makna pembangunan yang melengkapkan definisi kita sebagai bangsa yang berjaya, mempunyai pemikiran dan sistem nilai termaju. Bukan sekadar berpendapatan tinggi tetapi berbudaya tinggi, berkeperibadian unggul, berpegang pada nilai…

Sistem Pendidikan Agama Moden Menggunakan Aplikasi Digital

Kerajaan Negeri akan sentiasa memberi tumpuan memantapkan sistem pendidikan agama di negeri ini seiring dengan pembangunan dan cabaran yang dihadapi masa kini. Memandangkan cabaran-cabaran baru yang dihadapi, tidak cukup hanya sediakan bangunan fizikal sahaja tetapi perlu melihat kepada cabaran-cabaran lain yang sedang kita lalui Salah satu inisiatif untuk memantapkan sistem pendidikan agama antaranya Kerajaan Negeri…