Semenjak tiga tahun lepas, pelbagai inisiatif yang khusus bagi merancakkan keusahawanan di Johor telah dilaksanakan. Bermula dari skim latihan, penyedia­an inkubator, langkah intervensi yang melibatkan bantuan modal dan teknologi, sehinggalah kepada aspek bantuan pemasaran dan promosi.

Keusahawanan sememangnya penting untuk membentuk masyarakat yang mandiri, menghapuskan mentaliti menunggu untuk disuap. Kerajaan yang bertanggungjawab akan terus menyediakan peluang buat rakyatnya! #keusahawananJohor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>