Saudara Baharu Penyumbang Kekuatan Islam

Kekuatan Islam terletak kepada ciri global dan kepelbagaiannya. Islam bukan milik satu-satu bangsa tetapi manusia sejagat. Justeru, Islam disifatkan sebagai rahmat kepada seluruh alam tanpa mengenal batas kaum, warna kulit, status sosial dan keturunan. Kini Islam merentasi sempadan benua dan menyumbang kepada satu perempat atau 25 peratus kepada jumlah penduduk dunia. Menjelang 2075, Islam dijangka…